Page 1 of 1

SS IPTV

Posted: Sat Jan 13, 2018 6:57 am
by albepg
Eshte aplikacioni me i mire per LG Smart TV
Bashkgjitja e guides behet ne menyre te thjeshte duke vendosur Tag-un

#EXTM3U x-tvg-url="http://albepg.com/epg/guide.xml" ne fillim te listes.

Per kanalet EST sinkronizimi i guides behet duke shtuar -6 mbas emrit te kanalit ose tuke vendosur elementin tvg-shift=-6.

Code: Select all

#EXTM3U x-tvg-url="http://albepg.com/epg/guide.xml"

#EXTINF:0 group-title="Gjenerale"  tvg-name="Top Channel" tvg-logo="http://www.albepg.com/tvlogi/Top%20Channel.png",Top Channel -6
http://testurl.com
#EXTINF:0 group-title="Gjenerale" tvg-shift=-6  tvg-name="Top Channel" tvg-logo="http://www.albepg.com/tvlogi/Top%20Channel.png",Top Channel 
http://testurl.com

Re: SS IPTV

Posted: Thu Feb 07, 2019 7:54 am
by albepg
Nese kini nje list m3u qe nuk mund ta modifikoni per te shtuar guiden tv veproni ne kete menyre:

1- shtoni listen demo te albepg-se ne panelin e editorit m3u http://www.ss-iptv.com/en/users/playlist
2- hapni aplikacionin SS-IPTV ne TV
3- cdo dite ne fillim hapni listen demo
4-hapni listen tuaj te preferuar

Do te shihni qe guida tv do te karikohet automatikisht edhe ne listen tuaj

Re: SS IPTV

Posted: Sun Feb 24, 2019 2:43 am
by Agronze
Si duhet te perdor albepg ne ss iptv ?

Re: SS IPTV

Posted: Sun Feb 24, 2019 5:00 pm
by albepg
Ne fillim te listes qe perdorni duhet te shtosh kete kod:

Code: Select all

#EXTM3U x-tvg-url="http://albepg.com/epg/guide.xml"

Re: SS IPTV

Posted: Sun Feb 07, 2021 1:34 pm
by arbisiqerimi
Pershendetje, A njihet guida epg ne kanalet qe nuk e kane emrin 100% sic duhet
Psh kanali nuk e ka emrin Top Channel por Top Channel Full HD ose dicka e ngjashme. Listen nuk mund ta modifikoj dot. Faleminderit

Re: SS IPTV

Posted: Sun Feb 07, 2021 1:40 pm
by albepg
varet nga dekoderi ose aplikacioni qe perdor