Page 1 of 1

SS IPTV

Posted: Sat Jan 13, 2018 6:57 am
by albepg
Eshte aplikacioni me i mire per LG Smart TV
Bashkgjitja e guides behet ne menyre te thjeshte duke vendosur Tag-un

#EXTM3U x-tvg-url="http://albepg.com/epg/guide.xml" ne fillim te listes.

Per kanalet EST sinkronizimi i guides behet duke shtuar -6 mbas emrit te kanalit ose tuke vendosur elementin tvg-shift=-6.

Code: Select all

#EXTM3U x-tvg-url="http://albepg.com/epg/guide.xml"

#EXTINF:0 group-title="Gjenerale"  tvg-name="Top Channel" tvg-logo="http://www.albepg.com/tvlogi/Top%20Channel.png",Top Channel -6
http://testurl.com
#EXTINF:0 group-title="Gjenerale" tvg-shift=-6  tvg-name="Top Channel" tvg-logo="http://www.albepg.com/tvlogi/Top%20Channel.png",Top Channel 
http://testurl.com